Plastové vzduchové rozvody - malé D100 / 120x60 mm

Vzduchovody  vyrábí Edil Plast  součástí koncernu 
 
katalogové listy rozvody vzduchu a příslušenství