Větrací mřížka povrchová, liniová, sestavitelná vodorovně i svisle

03.03.2014 11:03

Novinka v liniově sestavitelných mřížkách je mřížka "nekonečná" vodorovná a svislá.

Vodorovná je: (levá část) MODA1, (prostřední část) MODA2, (pravá část) MODA3

Svislá pak: (horní část) MODAV1, (střední část) MODAV2, (dolní část) MODAV3.

Jsou to povrchové mřížky, tzv. krytky a opakováním prostřední části sestavíme opravdu téměř nekonečnou mřížku.

Rozměry vodorovné jsou: výška 146 mm a šířka od 384 mm (MODA1+MODA3) a pak vždy o 180 mm (tolik měří MODA2)

Rozměry svislé jsou: šířka 204 mm a výška začíná na 266 mm (MODAV1+MODAV3) a opakovaným přidáním MODAV2 zvětšíme vždy o 120 mm na výšku.

Detaily zámku MODAV 1+2 

Větrací mřížka MODAV1+2+3 - 204 x386 mm

Větrací mřížka MODA1+2+3 - 564 x146 mm

Větrací mřížka MODA1+3 - 384 x146 mm     

 

 katalogový list